Zajímavé nálezy 2013 – Ambrosia artemisiifolia

Ambrozie peřenolistá pochází ze Severní Ameriky a na našem území se chová jako invazní ruderál v teplejších oblastech státu. Na severovýchodě ČR se vyskytuje vzácně roztroušeně na železnici, výjimečně na ruderálních místech. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt ambrozie peřenolisté na poli u Perné. Jedná se patrně o první zaznamenaný výskyt tohoto druhu jako polního plevele nejen v okrese Vsetín, ale také na severovýchodě ČR.

Ambrosia artemisiifolia

Autor: P. Kocián