Zajímavé nálezy 2013 – Abutilon theophrasti

Mračňák Theophrastův je neofytním polním plevelem. Pochází z teplejších oblastí Asie, kde roste jako plevel na polích bavlny, v zahradách, u řek a v křovinách. V Česku se druh vyskytuje vzácně roztroušeně především na ruderálních stanovištích s těžištěm výskytu ve středních Čechách a v Polabí. Nálezy na území okresu Vsetín jsou vzácné a pocházejí až z posledních let. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt mračňáku na sklizeném kukuřičném poli u Lhotky nad Bečvou.

mracnak-theophrastuv

Autor: P. Kocián