Nové nálezy vstavače bledého

V rámci síťového mapování byly ověřeny známé lokality a nalezeny nové mikrolokality silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens) v katastru Leskovce, Lužné, Liptálu a Prlova. V povodí Senice (a na katastru zmíněných obcí) je výskyt tohoto vstavače známý, počet kvetoucích rostlin na jednotlivých lokalitách v průběhu let kolísá. Tato časně kvetoucí orchidej roste nejčastěji ve světlých lesích, v křovinách na okraji lesa, popř. i na okrajích luk navazujících na listnaté remízky.

V letošním roce vzhledem k pozdním mrazům měla většina rostlin mrazem poškozené květenství (viz foto).

o-palens-2

o-palens-3

Přesto, že je tento vstavač zařazen do kategorie silně ohrožený druh (C2b) a ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§2), je stále ohrožen především přeměnou listnatých remízků na smrkové monokultury (viz foto s výsadbou smrku na okraji lesa).

o-palens-1

Podrobné informace o rozšíření na severovýchodní Moravě je možné čerpat např. v práci Sedláčková M. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy. – Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A, 45: 279-283.

Autor: Jana Tkáčiková
Foto: Jana Tkáčiková, J. Machala